Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

UK
Zapraszamy do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji

Rekrutacja 2022/2023
Zapisz się! kliknij

tel: (48) 344 00 55

Zdrowie Publiczne – kierunek na nasze i przyszłe czasy

Obecny czas jest trudny pod względem społecznym, ekonomicznym, ale szczególnie pod względem epidemiologii i szeroko rozumianej sytuacji zdrowotnej. Wszystko to ma związek z nowym wirusem i pandemią którą wywołał. COVID-19 (SARS-CoV-2) czyli koronawirus spowodował i wymusił szereg zmian w organizacji życia społecznego. W czasach epidemii jednak coraz częściej mówi się o Zdrowiu Publicznym i jego roli w społeczeństwie i kształtowaniu polityk zdrowotnych.

Mimo iż Zdrowie Publiczne jako termin używany jest bardzo często, to jest ono niedoceniane. Nawet wśród osób zajmujących się zdrowiem pokutuje obraz Zdrowia Publicznego jako kierunku skierowanego jedynie do kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia.. Oczywiście nie można zaprzeczyć że właśnie ten kierunek- zarządzanie w ochronie zdrowia jest jednym z wiodących w Zdrowiu Publicznym. Skuteczne zarządzanie placówką ochrony zdrowia znacznie ułatwia przecież wiedza z zakresu Zdrowia Publicznego. Kierunek Zdrowie Publiczne jest interdyscyplinarny i w pełni łączy dziedziny wiedzy, często wydawałoby się, oddalone od siebie. Łączenie wiedzy medycznej, epidemiologicznej oraz społecznej daje potrzebne umiejętności do wprowadzenia zmian i skutecznego zarządzania zdrowiem ludności. Jednak bardzo dużym niezrozumieniem roli Zdrowia Publicznego w społeczeństwie jest ograniczanie go do „Zarządzania w ochronie zdrowia”. Szczególnie mocno pokazuje to obecna sytuacja epidemiczna, która wymaga szerokiego podejścia do zdrowia ludności. Właśnie zdrowie publiczne z szeregiem możliwych specjalności jest jasną odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie w kierunku zdrowia. Przecież inspekcja sanitarna i epidemiologiczna jako część zdrowia publicznego jest bardzo istotna na froncie walki z epidemią. Wiedza z zakresu medycyny, epidemiologii, biologii połączona z zarządzaniem, socjologią czy psychologią staje się kluczowa do ograniczania szkodliwych skutków epidemicznych. Mądre planowanie inspekcji oraz znajomość socjo-demograficznej struktury ludności może przyczynić się do polepszenia planowania prewencji epidemiologicznej i w razie potrzeby przeciwdziałaniu jej skutków i rozprzestrzenianiu się. Jednak to nie jedyne możliwości zdrowia publicznego. Zarządzanie kryzysowe i medycyna ratunkowa bez wiedzy z zakresu zdrowia publicznego staje się nie efektywna. Podejście interdyscyplinarne łączące nauki medyczne z naukami społecznymi i naukami o bezpieczeństwie jest kluczowa dla przetrwania i zażegnania sytuacjom kryzysowym. Wszystko to powoduje, że szczególnie teraz, ale i w przyszłości absolwenci Zdrowia Publicznego przy dobrze dobranych specjalnościach będą pełnić coraz większą rolę w prognozowaniu i zarządzaniu zdrowiem ludności.

Musimy z całą mocą stwierdzić, że Zdrowie Publiczne staje się podstawą w organizacji ochrony zdrowia. Specjaliści z tej dziedziny będą pełnić kluczową rolę we współczesnej ochronie zdrowia- w większości jej aspektów. Mimo błędnej obiegowej opinii, że zdrowie publiczne jest przeznaczane jedynie dla administracji placówek ochrony zdrowia, to przyszłość należy do specjalistów ze Zdrowia Publicznego. Będą oni kluczowi w organizacji wszelkiej działalności prozdrowotnej ludności. Obecny kryzys jasno to pokazuje. Przyszłość organizacji ochrony zdrowia i zdrowia ludności będzie należał do specjalistów ze Zdrowia Publicznego.

Skip to content