Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

UK
Zapraszamy do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji

Rekrutacja 2022/2023
Zapisz się! kliknij

tel: (48) 344 00 55

W dniu 19 marca 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla absolwentów pierwszej edycji PUNCS oraz konferencja w zakresie problematyki prac końcowych

 

 

 

 

 

 

 

Powszechny Uniwersytet

Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego


UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW DLA ABSOLWENTÓW PIERWSZEJ EDYCJI PUNCS

ORAZ KONFERENCJA W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRAC KOŃCOWYCH

Radom, EUST im. Sługi Bożego Roberta Schumana,19-20 marca 2022, ul. Wodna 13/21

 

SOBOTA, 19 MARCA

8.30 –9.30 Konferencja, (Aula 213)

Główne tezy Absolwentów PUNCS pod kątem zastosowań norm i zasad myśli chrześcijańsko-społecznej w odniesieniu do następującej ramowej problematyki:

Edukacja, Nauka i Kultura w Rozwoju Człowieka

 • Edukacja i Rozwijanie Talentów
 • Nauka i Postęp Technologiczny
 • Kultura i Media w Rozwoju Narodu

9.35 – 10.35 Konferencja, (Aula 213)

Główne tezy Absolwentów PUNCS pod kątem zastosowań norm i zasad myśli chrześcijańsko-społecznej w odniesieniu do następującej ramowej problematyki:

Ochrona Życia, Zdrowia i Kondycja Duchowa oraz Patriotyczna Ludzi

 • Rozwój Rodzin i Gospodarstw Domowych
 • Kondycja Duchowa i Patriotyczna Obywateli
 • Ochrona Życia i Zdrowia Ludzi

10.40 – 11.40 Konferencja, (Aula 213)

Główne tezy Absolwentów PUNCS pod kątem zastosowań norm i zasad myśli chrześcijańsko-społecznej w odniesieniu do następującej ramowej problematyki:

Środowisko oraz Bezpieczeństwo Energetyczne, Żywnościowe i Publiczne

 • Środowisko Naturalne Człowieka
 • Gospodarka Żywnościowa
 • Bezpieczeństwo Energetyczne
 • Bezpieczeństwo i System Sprawiedliwości

11.40– 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 14.00 Uroczystość Wręczenia Dyplomów Absolwentom PUNCS, (Aula 213)

 • Otwarcie uroczystości: Dr Marek Oktaba, Dyrektor Zarządzający PUNCS
 • Przemówienie prof. Zbigniew Krysiak, Przewodniczący Rady Programowej
 • Wystąpienie Patronów Honorowych
 • Wystąpienie Gości Honorowych
 • Wystąpienie Przedstawiciela Rady Programowej
 • Wystąpienie Przedstawiciela Kadry Profesorów
 • Wystąpienie Przedstawiciela Absolwentów

14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa, (Sala 212)

15.00 – 15.20 Koronka do Miłosierdzia Bożego, (Aula 213)

15.30 – 16.45 Posiedzenie Programowo-Wyborcze Klubu Animatorów Myśli, (Aula 213) Chrześcijańsko-Społecznej, (Klub AMCS)

 • Przedstawienie Regulaminu i wybór Zarządu Klubu AMCS
 • Sporządzenie listy członków Klubu i dyskusja na temat programu i planowanych działań

17.00 – 18.00 Konferencja, (Aula 213)

Główne tezy Absolwentów PUNCS pod kątem zastosowań norm i zasad myśli chrześcijańsko-społecznej w odniesieniu do następującej ramowej problematyki:

Solidarny Model Gospodarki i Biznesu

 • Solidaryzm Społeczno-Gospodarczy Państwa
 • Rozwój Przedsiębiorstw i Gospodarki Narodowej
 • System Finansowy Państwa

18.05 – 19.05 Konferencja, (Aula 213)

Główne tezy Absolwentów PUNCS pod kątem zastosowań norm i zasad myśli chrześcijańsko-społecznej w odniesieniu do następującej ramowej problematyki:

Komunikacja i Transport w Budowaniu Potencjału Wspólnotowego

 • System Komunikacji i Łączności
 • Infrastruktura Transportowa
 • Relacje Wspólnot Narodowych i Międzynarodowych

 

NIEDZIELA, 20 MARCA

9.00 – 10.30 Rozwój Towarzystwa Roberta Schumana

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 11.45 Forum Młodych Trójmorza i Forum Polonii Gospodarczej jako międzynarodowe długoterminowe projekty realizowane przez Instytut Myśli Schumana i PUNCS

12.00 – 13.00 Msza święta w kościele Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu,

 1. Grzybowska 22 (100 m od EUST)

13.00 – 14.00 Obiad i zakończenie

Zapraszamy pozostając z poważaniem

Dr Marek Oktaba

Dyrektor Zarządzający PUNCS

Marek.Oktaba@PUNCS.pl; Tel. 501 147 924

Mgr inż. Ryszard Krzyżkowski

Prezes Instytutu Myśli Schumana

Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com; Tel. 570 990 686

Prof. Zbigniew Krysiak

Przewodniczący Rady Programowej

Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com; Tel. 796 140 400

Skip to content