Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

UK
Zapraszamy do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji

Rekrutacja 2022/2023
Zapisz się! kliknij

tel: (48) 344 00 55

Społeczna Rada Pracodawców

Zarządzenie nr 1/05/2014 Rektora Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powołania Społecznej Rady Pracodawców EUST

Działając na podstawie przepisu zawartego w art. 66 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 21 ust. 4 w związku z ust. 7 Statutu Uczelni z dnia 13 września 2011 r., zarządzam, co następuje:

 

§ 1.
  1. Powołuje się Społeczną Radę Pracodawców EUST.
  2. Rada, o której mowa w ust. 1 niniejszego §, jest organem doradczym Władz Uczelni powołanym w celu oceny prawidłowości realizowanych programów nauczania na kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni, dzięki pozyskiwaniu informacji o wymaganiach stawianych przez rynek pracy (pracodawców).
  3. Rada, o której mowa wyżej, funkcjonuje na podstawie Regulaminu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content