Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

UK
Zapraszamy do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji

Rekrutacja 2022/2023
Zapisz się! kliknij

tel: (48) 344 00 55

Senat

Skład Senatu
Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej
im. Sługi Bożego Roberta Schumana

1 października 2019 r. – 30 września 2023 r.

Stan osobowy na dzień 19 lipca 2021 r.

L.p. Imię i nazwisko Funkcja

Członkowie Senatu

1. dr Krzysztof Księski Rektor
2. dr Iwona Pałgan Prorektor, Dziekan Wydziału Nauk  Społeczno-Medycznych
3. mgr Dariusz Stankiewicz Kanclerz
4. dr Sebastian Stankiewicz Dziekan Wydziału Nauk Prawnych
5. dr hab. Vitalina Komirna, prof. EUST Dziekan Wydziału Nauk  Społeczno-Medycznych w Warszawie
6. Edyta Plaskota – Zioło Kwestor
7. adw. Paweł Ostaszewski Pełnomocnik Założyciela
8. lek. med. Michał Stankiewicz Przedstawiciel powołany przez Założyciela
9. mgr Monika Banaszkiewicz Samorząd studentów
10. mgr Tomasz Pysiak Przedstawiciel powołany przez Założyciela
11. prof. dr hab. Adam Kurzynowski Przedstawiciel nauczycieli akademickich
12. dr Krzysztof Radecki Przedstawiciel nauczycieli akademickich
13. mgr Magdalena Kurkiewicz-Bąk Pracownik niebędący nauczycielem akademickim
14. Iwona Piotrowska Przedstawiciel studentów

Osoby stanowiące głos doradczy (bez prawa głosu podczas posiedzeń)

15. Joanna Staniak Kierownik ds. kadr i płac
16. mgr inż. Katarzyna Barska Przedstawiciel pracodawców
Skip to content