Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

UK
Zapraszamy do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji

Rekrutacja 2022/2023
Zapisz się! kliknij

tel: (48) 344 00 55

Projekty

PROJEKT- EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU DOSTĘPNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana realizuje projekt pn. „Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ogólna kwota  budżetu projektu wynosi 4 067 359,55 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich 3 945 338,76 zł.

Zadania w projekcie:

  1. Zmiana struktury organizacyjnej w tym zatrudnienie asystenta pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.
  2. Podnoszenie świadomości i kompetencji kadr Uczelni;
  3. Zmiany dostępności architektonicznej Uczelni;
  4. Zmiany dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych;
  5. Zmiany procedur w EUST;
  6. Wsparcie edukacyjne dla kadr Uczelni.


Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do edukacji w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej poprzez likwidacje barier w dostępie do kształcenia. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zmiany organizacyjne, podnoszenie świadomości kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert na zakup wirtualnego laboratorium z wieczystą licencją dostosowującego wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami – oznaczenie sprawy: nr nr 01/POWR./LW/1-5/2023:

—————————–

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę symulatorów medycznych dorosłego pacjenta wysokiej wierności – oznaczenie sprawy: nr 01/POWR./SMWW/1-5/2023:

——————————

Zaproszenie do składania ofert na zakup platformy schodowej SLIM wraz z montażem dla osób niepełnosprawnych – Oznaczenie sprawy: nr. 01/POWR./PS/1-8/2021:

Ponowne zaproszenie do składania ofert na realizację usługi zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia kompleksowej strony internetowej Uczelni, dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami – Oznaczenie sprawy: nr 01/2/POWR./WWW/1-5/2021:

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi wdrożenia Systemu informatycznego – Oznaczenie sprawy: nr. 01/POWR./SI/1-7/2021:

Ponowne zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętów elektronicznych, urządzeń multimedialnych i audiowizualnych dostosowujących wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami – Oznaczenie sprawy: nr. 01/2/POWR./SE/1-5/2021:

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi wdrożenia Systemu informatycznego – Oznaczenie sprawy: nr. 01/POWR./SI/1-7/2021:

Z powodu omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym została wstawiona błędna podstawa prawna regulaminu wewnętrznego. Nie wpływa ona na przedmiot zamówienia, tryb zamówienia, na niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym zmian w treści oferty. Nie wpływa również na ważność złożonych wcześniej ofert.

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia kompleksowej strony internetowej Uczelni , dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami – Oznaczenie sprawy: nr 01/POWR./WWW/1-5/2021:

Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętów elektronicznych, urządzeń multimedialnych i audiowizualnych dostosowujących wsparcie edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami – Oznaczenie sprawy: nr 01/POWR./SE/1-5/2021:

Zaproszenie do składania ofert – „Realizacja usług szkoleniowych w ramach podnoszenia świadomości i kompetencji kadry administracyjnej, zarządzającej oraz dydaktycznej Uczelni” – oznaczenie sprawy: nr 01/POWR./Sz./1-6/2021:

Ponowne zaproszenie do składania ofert tłumacza migowego – oznaczenie sprawy: nr 01/2/POWR./TM/1-5/2021:

Zaproszenie do składania ofert tłumacza migowego – oznaczenie sprawy: nr 01/POWR./TM/1-5/2021:

 
 
Skip to content