Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Otyłość a psychika”

 

Szanowni Państwo!

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Otyłość a psychika”, która odbędzie się 26 października 2019 r.

 

Konferencja jest współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mimo, że otyłość jest chorobą dotykającą głównie naszego ciała i wpływającą na powstawanie szeregu chorób somatycznych, związanych na przykład z układem krwionośnym czy oddechowym, okazuje się, że bardzo istotnie powiązana jest ona z różnego typu zaburzeniami psychicznymi. Wiele badań wskazuje, iż otyłość współwystępuje z takimi chorobami jak depresja- charakteryzująca się obniżonym nastrojem czy choroba afektywna dwubiegunowa, w której samopoczucie zmienia się od depresyjnego do maniakalnego. Dodatkowo, stwierdzono istnienie zależności między pojawianiem się otyłości a zaburzeniami lękowymi. Ponadto, wskazuje się także, że im większy stopień otyłości, tym poważniejsze symptomy depresji, która rozwinie się u danej jednostki. Odpowiedniej wiedzy na ten temat brakuje nie tylko pacjentom, ale też wielu lekarzom. Naszym zdaniem mówi się na ten temat wciąż za mało stąd pomysł na konferencję.

Celem konferencji jest szczegółowe omówienie wpływu otyłości na zdrowie psychiczne człowieka, zaburzeń wynikających z niezadowolenia z własnego wizerunku, działań leczniczych podejmowanych przez środowisko medyczne w tym zakresie. Pragniemy by podczas konferencji eksperci i laicy wzięli udział w dyskusji na temat walki z otyłością oraz samopoczucia osób otyłych. Konferencja skierowana jest do lekarzy, psychologów, nauczycieli, pedagogów, dietetyków oraz wszystkich zainteresowanych ta tematyką.

Mamy nadzieję, że zainicjowane spotkanie niniejszą konferencją będzie inspiracją do dalszych badań i spotkań oraz do organizacji kolejnych tego typu wydarzeń.

 

 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 

 1. Najnowsze trendy w rozpoznawaniu, leczeniu i żywieniu w otyłości
 2. Operacje bariatryczne
 3. Otyłość a stan ducha i umysłu
 4. Depresja i inne zaburzenia psychiczne jako skutki otyłości
 5. Zioła w walce z otyłością i jej skutkami
 6. Społeczne postrzeganie otyłych

Patronat honorowy  – Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

Patronat medialny:  Echo Dnia

 

Komitet Naukowy Konferencji

 1. dr hab. Józef Grochowicz – Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
 2. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 3. dr Dorota Polz-Gruszka – Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
 4. mgr Mariola Łodzińska – Mazowiecka Izba Pielęgniarek i Położnych
 5. mgr Agnieszka Werniewicz – psycholog Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
 6. dr Monika Bakun – Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Beata Trzpil-Zwierzyk

dr I. Pałgan

mgr T. Pysiak

 

Opłata konferencyjna:

Konferencja ma charakter otwarty.

Udział bierny -100 zł (z zaświadczeniem lub bez zaświadczenia).

Udział czynny z zaświadczeniem (wygłoszenie referatu; publikacja artykułu, uroczysty obiad) – 150,00 zł

Publikacja referatu – 180,00 zł

 

Wymogi redakcyjne zostaną wysłane do zainteresowanych w późniejszym terminie.

 

Terminy:

Zgłoszenia tematu referatu z abstraktem wystąpienia do 15 X 2019 r.

Artykuł należy przesłać do 31 XI 2019 r.

 

Kontakt:

Dr I. Pałgan – palgani@eust.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Wymogi techniczne

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content