Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

KOLEJNE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH – TYM RAZEM NA KILKU KIERUNKACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!

W dniu 6 lipca 2019 r. (sobota) w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu odbyły się obrony prac dyplomowych na kilku kierunkach studiów podyplomowych!

Studia ukończyli słuchacze:
– budownictwa ogólnego dla nauczycieli zawodu,
– organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,
– oligofrenopedagogiki z terapią autyzmu,
– przygotowania pedagogicznego,
– surdopedagogiki.

W składach komisji egzaminacyjnych zasiedli:
– dr hab. Vitalina Komirna, prof. EUST,
– dr Beata Trzpil-Zwierzyk,
– dr Iwona Pałgan,
– dr inż. Irena Bobulska-Cholewicka,
– mgr Renata Zbyszyńska,
– mgr inż. Paulina Zając,
– mgr Oskar Bawor.

Wszystkim naszym absolwentom studiów podyplomowych, w imieniu Władz Uczelni, życzymy sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym! 

Kolejne obrony prac dyplomowych w EUST już we wrześniu! 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content