Instytut naukowo badawczy

Rok 2008-2009

Badanie: „Razem bezpieczniej – społeczne wsparcie działań Policji” zrealizowane we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Raport został przedstawiony na konferencji w Warszawie w styczniu 2009 roku z wnioskami dot. wprowadzenia patroli obywatelskich.
nadzór merytoryczny: dr M. Pierzchalska, dr A. Dąbrowska

Rok 2010

Badanie wtórne:„Potrzeby zdrowotne mieszkańców Radomia”zrealizowane na potrzeby rozprawy doktorskiej.
nadzór merytoryczny: mgr B. Dziadczyk

 

Rok 2011

 • Realizacja grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (ze środków na naukę) pt.: „Badanie zależności pomiędzy balansowaniem ciężarem ciała, asymetrycznym obciążaniem kończyn dolnych, asymetrią stabilności kończyn dolnych a utrzymywaniem równowagi przez osoby z zaburzeniami równowagi, osoby zdrowe oraz sportowców”Projekt badawczy nr N404 316240 realizowany w ramach umowy nr 3162/B/P01/2011/40. Okres realizacji 2011-2013.

Kierownik Projektu: Mariusz Strzecha.

 • Realizacja –kontynuacja grantu nr 2011/01/N/NZ7/03578 realizowany w ramach umowy UMO-2011/01/N/NZ7/03578 pt.:„Analiza powtarzalności metody fotogrametrycznej stosowanej do oceny postawy ciała człowieka i próba jej optymalizacji z zastosowaniem stabilografii” Grant przeniesiony z Radomskiej Szkoły Wyższej.

Kierownik Projektu: Mariusz Strzecha.

Rok 2013

Badanie: „Bezpieczeństwo społeczne w Radomiu”zrealizowane na zlecenie Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
nadzór: mgr T. Pysiak, dr A. Zaborowska

Rok 2014

W chwili obecnej prowadzone są diagnostyczne badania naukowe w grupie funkcjonariuszy policji w Radomiu. Celem badania jest określenie poziomu psychospołecznego funkcjonowania Policjantów z powiatu radomskiego. Wyniki badań umożliwią przygotowanie monografii z tego zakresu, a w wymiarze praktycznych ustalenie, które z wybranych cech i umiejętności Policjantów wymagają kształtowania w toku specjalnie zaaranżowanych działań (np. warsztatów, szkoleń, terapii itp.). W rezultacie będzie można w bardziej skuteczny sposób udzielić wsparcia Policjantom.

W badaniu zamierza się określić poziom:

 • wypalenia zawodowego,
 • kompetencji społecznych,
 • umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem,
 • agresji,
 • umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych,
 • kontroli,
 • empatii oraz
 • wiedzy na temat mediacji.

Tylko tak rozbudowane badanie może dostarczyć nam informacji o całościowym funkcjonowaniu funkcjonariuszy policji.
nadzór : dr A. Lewicka-Zelent, dr I. Pałgan

 

Ponadto realizowane są następujące tematy badań:

W ramach instytutu w zakresie Zdrowia Publicznego

mgr M. Strzecha prowadzi badania z zakresu:

 • Badania równowagi z uwzględnieniem podziału na prawą i lewą nogę
 • Komputerowe badania wad postawy ciała
 • Badania wpływ asymetrycznego obciążania kończyn dolnych na wady postawy ciała
 • Badania zmiany stabilności postawy ciała z wiekiem
 • Badania różnic w sposobie utrzymywania stabilnej postawy ciała przez sportowców uprawiających rożne dyscypliny
 • Badania powtarzalności ruchów w wybranych dyscyplinach sportowych

w Laboratorium Zdrowia Ludności prof. dr hab. I. Murawow prowadzi badania:

 • ocena stanu zdrowia ludności w różnych przydziałach wiekowych w Polsce i państwach Europy oraz zależność zdrowia od czynników społecznych i życiowych (tryb życia, palenie i spożywanie napojów alkoholowych, spędzanie czasu wolnego, aktywność fizyczna i sport);
 • opracowanie specjalistycznych metod oceny zdrowia ludności, którzy pozwalają ocenić – oprócz już wykorzystywanych metod – wskaźniki charakteryzujące niebezpieczeństwo dla ludności spowodowane konkretnymi chorobami oraz odporność populacyjną do tych chorób;
 • przeprowadzenie wspólnie ze młodymi naukowcami i studentami z Koła Naukowego analizy materiałów demograficznych i epidemiologicznych dotyczących stanu zdrowia ludności Polski i Europy w celu pogłębienia wiedzy studentów, przygotowania prac licencjackich i udziału w Konferencji Młodych Naukowców.

w Laboratorium Promocji i Mierników Zdrowia mgr M. Strzecha prowadzi badania z zakresu:

 • ocena wpływu aktywności fizycznej i sportu (w tym zmian negatywnych i pogarszających zdrowie) na organizm człowieka w różnych przydziałach wiekowych i ludności;
 • wyjaśnienie przyczyn niebezpieczeństwa zajęć sportowych dla młodych ludzi i nastolatków;
 • opracowanie specjalistycznych mierników zdrowia jednostki opartych na czynnikach integracji i energetyki organizmu oraz na ocenie wieku biologicznego człowieka.

w Laboratorium Zdrowia Ludności prof. dr hab. I. Murawow prowadzi badania:

 1. ocena stanu zdrowia ludności w różnych przydziałach wiekowych w Polsce i państwach Europy oraz zależność zdrowia od czynników społecznych i życiowych (tryb życia, palenie i spożywanie napojów alkoholowych, spędzanie czasu wolnego, aktywność fizyczna i sport);
 2. opracowanie specjalistycznych metod oceny zdrowia ludności, którzy pozwalają ocenić – oprócz już wykorzystywanych metod – wskaźniki charakteryzujące niebezpieczeństwo dla ludności spowodowane konkretnymi chorobami oraz odporność populacyjną do tych chorób;
 3. przeprowadzenie wspólnie ze młodymi naukowcami i studentami z Koła Naukowego analizy materiałów demograficznych i epidemiologicznych dotyczących stanu zdrowia ludności Polski i Europy w celu pogłębienia wiedzy studentów, przygotowania prac licencjackich i udziału w Konferencji Młodych Naukowców.

w Laboratorium Promocji i Mierników Zdrowia mgr M. Strzecha prowadzi badania z zakresu:

 • ocena wpływu aktywności fizycznej i sportu (w tym zmian negatywnych i pogarszających zdrowie) na organizm człowieka w różnych przydziałach wiekowych i ludności;
 • wyjaśnienie przyczyn niebezpieczeństwa zajęć sportowych dla młodych ludzi i nastolatków;
 • opracowanie specjalistycznych mierników zdrowia jednostki opartych na czynnikach integracji i energetyki organizmu oraz na ocenie wieku biologicznego człowieka.

W Laboratorium Diagnostyki Zdrowia – kierownik mgr M. Strzecha- realizowane są badania dotyczące:

 1. Częstotliwości występowania wad postawy
 2. Częstotliwości występowania wad stóp
 3. Częstotliwości występowania wad kolan
 4. Diagnostyki wieku biologicznego metodami komputerowymi
 5. Badania czasu reakcji prostej i złożonej
 6. Badania koordynacji wzrokowo-ruchowej
 7. Badania zdolności różnicowania kinestetycznego
 8. Badania wpływu wyłączenia receptora wzrokowego na utrzymanie równowagi
 9. Częstotliwości występowania otyłości
 10. Badania składu ciała, zawartości beztłuszczowej masy ciała, tłuszczu, wody, mięśni itd.

Regulamin Instytutu Badawczo – Naukowego

Regulamin Instytutu Badawczo – Naukowego

Protokół Instytutu Badawczo – Naukowego

Protokół Instytutu Badawczo – Naukowego

 

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2021
Skip to content