Federacja Rosyjska dopuściła się całkowicie niesprowokowanego, bezprawnego i barbarzyńskiego ataku na Ukrainę

 

       Federacja Rosyjska dopuściła się całkowicie niesprowokowanego, bezprawnego i barbarzyńskiego ataku na Ukrainę. Codziennie rosyjskie władze i zwykli żołnierze dopuszczają się zbrodni przeciw pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Nie ma wystarczających słów znanych w językach cywilizowanych, aby opisać skalę bestialstwa i nieprawości, jakich dopuszczają się agresorzy. Mimo tego rektorzy rosyjskich uczelni popierają terror i zniszczenie, które sieją w Ukrainie ich rodacy.

       W imieniu całej Społeczności Akademickiej Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana wyrażamy głęboki sprzeciw i oburzenie wobec postawy rosyjskich uczelni. Żadna sfera życia społeczno-gospodarczego, w tym nauka, nie mogą odwoływać się do przemocy, barbarzyństwa, zbrodni czy naruszania fundamentalnych zasad międzynarodowych. Postawa, jaką prezentuje Rosyjski Związek Rektorów, jest haniebna, karygodna i zasługuje wyłącznie na potępienie. RZR swoim poparciem dla bezprawnego najazdu Rosji na Ukrainę wyklucza się z grona podmiotów, z którymi można współpracować, i pozbawia się zdolności honorowych. To wstyd i hańba, że tacy ludzie i instytucje reprezentują środowisko naukowe.

Rektor

Dr Krzysztof Księski

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2022
Skip to content