Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Doroczna wystawa Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego

W dniu 11 lutego 2020 została otwarta w Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria,doroczna wystawa członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wielu członków RTF jest zaprzyjaźniona z naszą Uczelnią i prezentowała swoje prace na tej wystawie. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna gratuluje wystawcą pięknych fotografii.

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content