Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

UK
Zapraszamy do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji

Rekrutacja 2022/2023
Zapisz się! kliknij

tel: (48) 344 00 55

Biuro karier

Biura Karier przede wszystkim stanowią pomost między studentami i absolwentami szkół wyższych a rynkiem pracy.

Ponad to:

 • Dostarczają informacji o rynku pracy: procedurach rekrutacyjnych firm, o wymaganiach kwalifikacyjnych wobec kandydatów na oferowane stanowiska, o możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych, językowych, szkoleniach w kraju i za granicą;
 • Pozyskują od pracodawców oferty pracy, praktyk i staży w kraju i zagranicą;
 • Prowadzą doradztwo zawodowe w formie grupowej oraz indywidualnej dla studentów i absolwentów: na podstawie testów psychologicznych określają predyspozycje do pracy na danym stanowisku oraz pomagają ustalić ścieżkę kariery;
 • Uczą autoprezentacji: pomagają jak najlepiej zaprezentować się pracodawcy, sporządzić życiorys oraz list motywacyjny, pomyślnie odbyć rozmowę kwalifikacyjną;
 • Budują bazy danych pracodawców oraz studentów i absolwentów, w celu wyselekcjonowania potencjalnych pracowników o umiejętnościach i predyspozycjach najbardziej odpowiadających wymaganiom pracodawcy;
 • Monitorują działania zawodowe i osiągnięcia absolwentów na rynku pracy, a na podstawie zgromadzonych danych i statystyk informują uczelnie wyższe o zaobserwowanych tendencjach na rynku pracy oraz potrzebach tworzenia wymaganego na rynku profilu kształcenia;
 • Inicjują spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami tj. konferencje, seminaria, prezentacje firm na terenie uczelni, Targi Pracy;
 • Promują wizerunek uczelni wyższych w środowisku akademickim oraz poza jego obrębem;
 • Promują ideę biur karier oraz ich powoływania na innych uczelniach wyższych.

Z pomocy biur karier korzystają:

 • studenci i absolwenci chcący uzyskać poradę zawodową oraz informację o sytuacji na rynku pracy;
 • pracodawcy poszukujący odpowiednich kandydatów na oferowane przez nich miejsca pracy oraz praktyki i staże;
 • uczelnie wyższe sprawdzające funkcjonowanie i procedury kształcenia, na podstawie danych gromadzonych za pośrednictwem biur karier.

Nasze biuro karier bierze udział we wdrażaniu modelu „Barometru Potrzeb Pracodawców”

Więcej informacji w linku poniżej i w pokoju 202.

Konsultacje i dyżury:

W razie problemów ze znalezieniem pracy czy też adaptacją w nowym miejscu pracy zapraszamy na konsultacje! Kierownik Biura Karier mgr Tomasz Pysiak przyjmuje codziennie od pon. do pt. w godzinach 10-13 oraz w terminach zjazdów od 10 do 12. Zapraszamy również do kontaktu mailowego: t.pysiak@eust.pl

Oferty pracy:


Aktualne oferty pracy z Ministerstwa Zdrowia:

 1. Specjalista w Wydziale Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia w Departamencie Lecznictwa https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,117938,v7
 2. Starszy Specjalista w Wydziale Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia w Departamencie Lecznictwa https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,117937,v7
 3. Specjalista do spraw: analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Zasobów w Ochronie Zdrowia w Departamencie Analiz i Strategii https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,117770,v7
 4. Starszy Specjalista w Wydziale Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,117618,v7
 5. Specjalista w Wydziale Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,117613,v7
 6. Starszy Specjalista do spraw: zamówień publicznych w Wydziale Zaopatrzenia i Rozliczeń Projektów w Biurze Administracyjnym https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,117593,v7
 7. Starszy Specjalista do spraw: wdrażania zadań w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej w Wydziale Infrastruktury Strategicznej w Departamencie Oceny Inwestycji https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,117342,v7

 

Skip to content