Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Akty prawne

Zarządzenie Rektora Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu z dn. 24.09.2009 r. w sprawie utworzenia Instytutu Naukowo – Badawczego Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

  1. Na podstawie § 10 pkt 1, 2, 5 Statutu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu, w związku z art. 84 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U Nr 164 poz. 1365) w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu tworzy się jednostkę organizacyjną w postaci Instytutu Naukowo – Badawczego Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.
  2. Instytut Naukowo – Badawczy Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu tworzony jest w celu prowadzenia zadań naukowych i badawczych w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zdrowiu.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

dfsdfsdfs

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2019