Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

im. Sługi Bożego Roberta Schumana

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana jest propagowanie uniwersalnych wartości chrześcijańskiej myśli społecznej, która objawia się nakierowaniem ku dobru i szacunku wobec drugiego człowieka

Uczelnia stara się kształtować studentów,
kadrę i społeczność lokalną
w duchu tych wartości

Uczelnia szanując indywidualizm, jest otwarta
na każdą osobę niezależnie od jej
poglądów religijnych i polityczno-społecznych

PRAWO

PRAWO

Dowiedz się więcej o kierunku
Kliknij tutaj

ZDROWIE PUBLICZNE

ZDROWIE PUBLICZNE

Poznaj specjalności kierunku
Kliknij tutaj

PSYCHOLOGIA

PSYCHOLOGIA

Dowiedz się więcej o kierunku
Kliknij tutaj

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA PODYPLOMOWE

Sprawdź oferowane przez nas kierunki
Kliknij tutaj
E-LEARNING

Zajęcia dydaktyczne odbywają się również zdalnie na platformie e-learningowej EUST

Zgłoszenie w celu uzyskania dostępu do konta należy wysłać na poniższy adres e-mail:

Społeczność akademicka Uczelni Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana wyraża zdecydowany sprzeciw wobec skoordynowanej kampanii podważania autorytetu św. Jana Pawła II opartej na niezweryfikowanych źródłach. Atak na Wielkiego Polaka- symbol walki o wolność i godność człowieka jest atakiem wymierzonym w polską wspólnotę narodową. Sprzeciwiamy się publikacjom niezgodnym z metodologią historyczną i rzetelnym warsztatem badawczym, które za pomocą manipulacji wykorzystują wcześniej już zakwestionowane źródła wytworzone przez służby komunistycznego państwa zwalczające Kościół. Autorzy dokonują selektywnej prezentacji informacji w jednoznacznym celu wzbudzenia w widzach i czytelnikach moralnego sprzeciwu wobec rzekomych win Wielkiego Polaka. Teza, zawarta w tych materiałach, nie wytrzymuje konfrontacji z faktami. Dlatego też cytując słowa św. Jana Pawła II Wielkiego apelujemy do wszystkich środowisk naukowych: „Uniwersytecie! Służ prawdzie! Służąc prawdzie, służysz wolności!”

 

W dniu 8 października 2022 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana.

Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Prof. dr hab. T. Grosse.

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego do społeczności akademickiej EUST:

 

List Posła do Parlamentu Europejskiego Zbigniewa Kuźmiuka do społeczności akademickiej EUST:Szanowni Państwo,
Społeczność Akademicka i Władze Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana,
deklaruje pomoc dla Uchodźców Wojennych z Ukrainy.

Академічна спільнота та влада Європейського соціально-технічного університету ім Слуга Божий Роберт Шуман заявляє про допомогу біженцям від війни з України. Ми заявляємо, що зробимо Університет доступним для тимчасового проживання. Університет також прийматиме студентів, які хочуть продовжити навчання, перервану бойовими діями. Наш університет збиратиме кошти на допомогу біженцям з України. Ми також збираємо необхідні продукти та інші речі, корисні для біженців. Запрошуємо всіх бажаючих допомогти. Якщо комусь із біженців потрібна допомога, будь ласка, також повідомте до нашого університету.

Istnieje również możliwość wsparcia:
numer specjalnego konta bankowego to: UA843000010000000047330992708


Społeczność Akademicka Europejskiej Uczelni
Społeczno-Technicznej
im. Sługi Bożego Roberta Schumana wspiera naszych żołnierzy, straż graniczną
i policję.

Akcja #MuremZaPolskimMundurem

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana współpracując z Instytutem Myśli Schumana jest orędownikiem w propagowaniu dzieła Roberta Schumana Wspólnoty Narodów Europy

instytut-schumana-front-1
puwcs-front-1

Dziekanat I

ul. Wodna 13/21
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 730-1530
środa – 730-1800
tel. 48 344 00 55, kom. 784 910 547

Dziekanat II – Biuro Rekrutacji – nieczynne

ul. Żeromskiego 9 (I piętro)
kom. 784 910 547

Kwestura

Poniedziałek, środa, piątek – od 1530
Czwartek, sobota – 900-1500
Wtorek – nieczynne
telefon: (48) 344 00 55 w. 35
e-mail: kwestura@eust.pl