Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Zdrowie publiczne – Studia

W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line

Podstawowym celem studiów na kierunku Zdrowie publiczne jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego.

Zdrowie publiczne – studia licencjackie

W ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Gastronomia i dietetyka

Body fitness i kosmetologia

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Elektroradiologia

Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej

Dietetyka kliniczna

Psychodietetyka

 

Zdrowie publiczne – studia magisterskie

W ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Dietetyka i zdrowy styl życia

Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Specjalista terapii uzależnień

Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna

Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej

Dietetyka kliniczna

Psychodietetyka

Elektroradiologia

 

Rekrutacja on-line

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2019