Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Decyzją Rektora Uczelni promocja zniżki dla studentów do 1100 zł zostaje przedłużona do dnia 15-09-2018
Zapisując się na studia do 15.08.2018 otrzymasz zniżkę w kwocie do 1100 zł

Zdrowie publiczne – Studia

Podstawowym celem studiów na kierunku Zdrowie publiczne jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego.

W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line

W ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Zdrowie publiczne – studia licencjackie

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Gastronomia i dietetyka
 • Odnowa biologiczna
 • Body fitness i kosmetologia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
 • Ratownik medyczny
 • Elektroradiologia

Zdrowie publiczne – studia magisterskie

 • Dietetyka i zdrowy styl życia
 • Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Specjalista terapii uzależnień
 • Przedstawiciel medyczny
 • Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna
 • Turystyka zdrowotna
 • Bezpieczeństwo zdrowia
 • Medycyna alternatywna
 • Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne
Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2018