Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Zarządzanie – Studia

W systemie e-learning 30% zajęć jest on-line

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskała uprawnienia do prowadzenia 3-letnich studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie. Jesteśmy jedyną uczelnią w Radomiu i regionie oferującą studia na tym kierunku.

 

Kierunek Zarządzanie oferuje studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk. Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak:

 • organizacja i zarządzanie
 • marketing
 • rachunkowość i gospodarka finansowa przedsiębiorstwa
 • prawo gospodarcze
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Absolwenci kierunku są przygotowani zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i sztabowych w firmach i instytucjach poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

Zarządzanie – studia licencjackie

W ramach studiów na kierunku Zarządzanie kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Zarządzanie finansami i rachunkowość (zarządzanie firmą)

Specjalność przygotowuje specjalistów z zakresu inwestowania i zarządzania finansami oraz doradztwa inwestycyjnego, podatkowego i finansowego. Kształtuje wiedzę z zakresu różnych form inwestowania na rynkach kapitałowych i ich efektywności, możliwych do wykorzystania przez inwestorów.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność, która wyposaży w wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji dyrektora działu personalnego, specjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnienia i płac, menedżera i specjalisty w branży doradztwa personalnego, a także analityka biznesu lub trenera szkoleń. Specjalność pozwoli nabyć umiejętności kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania i rozwijania kapitału ludzkiego organizacji postrzeganego jako źródło wartości firmy.

Ekonomia międzynarodowa

Na specjalności tej studenci nabywają wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki światowej, konkurencyjności międzynarodowej, roli handlu międzynarodowego dla poszczególnych państw, a także zadań i celów realizowanych przez międzynarodowe instytucje gospodarcze.

Zarządzanie ekologiczne

Audyt w ochronie środowiska

E – zarządzanie

Absolwent tej specjalności będzie posiadał umiejętności wprowadzenia systemów biznesu elektronicznego, analizowania systemów przeznaczonych do zarządzania organizacją, kierowania przedsięwzięciami – w tym pracą zespołów ludzkich i projektami informatycznymi, prowadzenia negocjacji i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa, posługiwania się współczesnymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, wspierającymi wszelką działalność przedsiębiorstwa. Możliwości pracy: w pionach zarządzania, projektant systemów e-zarządzania, kierownik projektów informatycznych i doradca, w agencjach reklamowych, marketingu bezpośredniego, Public Relations, jako specjalista od tworzenia systemów elektronicznego marketingu, agencjach badań rynkowych, badań społecznych itp.

 

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • prowadzenie własnej firmy
 • kształtowanie strategii firm i instytucji
 • zarządzanie finansami
 • projektowanie strategii marketingowej firm
 • zarządzanie personelem
 • wykorzystanie technik sprzedaży
 • zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarządzania
 • skuteczna autoprezentacja
 • negocjacje handlowe
 • analiza i ocena wyników prowadzonej działalności gospodarczej

 

Zawody i instytucje, w których możesz pracować:

 • przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności (produkcyjne, handlowe, usługowe)
 • firmy doradcze
 • instytucje otoczenia biznesu
 • instytucje zajmujące się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
 • organy administracji publicznej

Rekrutacja on-line

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content