Miło nam poinformować, iż Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego wyraził zgodę na powołanie Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego przy Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej. Na Walnym Zjeździe Delegatów PTP w 2014 roku Oddział w Radomiu będzie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne jest Towarzystwem naukowym skupiającym pracowników naukowych – specjalistów w zakresie pedagogiki oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania.