W dniu 26 lutego 2013 r. w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej odbył się I Regionalny Turniej Naukowy dla szkół ponadgimnazjalnych pt: Dbam o swoją przyszłość. Turniej miał na celu nie tylko  rozbudzenie zainteresowań naukowych wśród uczniów i kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy uzyskanej w toku edukacji szkolnej, ale również podkreślenie znaczenia pracy zespołowej na drodze do sukcesu jednostki. Zwyciężyła drużyna z III Liceum Ogólnokształcącego im. D. Czachowskiego w Radomiu otrzymując nagrodę w postaci pucharu ufundowanego przez EUST. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju i zaangażowanie.

W turnieju wzięły udział drużyny z:

  • Zespołu  Szkół im. L. Skowyry W Przysusze,
  • Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu
  • III Liceum Ogólnokształcącego im. D. Czachowskiego w Radomiu
  • Liceum Ogólnokształcącego  im. M. Kopernika w Iłży
  • IX Liceum Ogólnokształcącego  im. J. Słowackiego w Radomiu
  • Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu
  • Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

Turniej podzielony był na dwa etapy. W pierwszym wyłoniono dwie zwycięskie drużyny, które walczyły o puchar w finale.  Pytania, które przygotowali organizatorzy, obejmowały zagadnienia z wiedzy ogólnej, historycznej, geograficznej i przyrodniczej. Walka o wejście do finału wszystkich drużyn, jak samym finale pomiędzy III Liceum Ogólnokształcącego im. D. Czachowskiego w Radomiu, a Zespołem Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu była bardzo wyrównana.

Wszystkie drużyny, które przystąpiły do konkursu, wykazały się bardzo dużą wiedzą i determinacją. Gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!