EUST otrzymało zgodę od MNiSW na uruchomienie kierunku Zdrowie Publiczne (studia pierwszego i drugiego stopnia) na zamiejscowym Wydziale Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie!