Po raz pierwszy w nowej siedzibie Uczelni, w dniu 19 lutego br. miało miejsce uroczyste zakończenie nauki dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Świadectwa końcowe, dokumentujące zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, otrzymali studenci trzech specjalności: „Edukacja przedszkolna 
i wczesnoszkolna z językiem angielskim”, „Doradztwo zawodowe” oraz „Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości”.

Dyplomy osobiście wręczała Pani Rektor Maria Pierzchalska.

Szczególnie usatysfakcjonowane i podwójnie uhonorowane zostały absolwentki „Edukacji przedszkolnej …”. Jako drugi dokument końcowy otrzymały one certyfikaty TOEIC (Test of English for International Communication), potwierdzające ich poziom biegłości językowej, wymaganej do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, 
w klasach 1-3, na podstawie egzaminu międzynarodowego, zorganizowanego przez Studium Języków Obcych EUST we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym ETS Polska z siedzibą w Warszawie.

Już wkrótce świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymają słuchacze specjalności „Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i resocjalizacja”.

Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów zawodowych, spełnienia oczekiwań związanych z pracą i życiem prywatnym  oraz dalszego rozwoju osobistego.

 

Dynamika czasów współczesnych stawia przed nami wszystkimi, niezależnie od wieku i wykształcenia, wymóg ciągłego, ustawicznego doskonalenia się, podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych oraz nabywania nowych specjalizacji, w celu kontynuowania kariery zawodowej, przekwalifikowania się zawodowego czy wreszcie samodzielnego uruchomienia i poprowadzenia własnego „biznesu”.

 

Wszyscy zgodnie twierdzą, że tylko kształcenia ustawiczne daje solidne podstawy zdobycia intratnych miejsc pracy a bycie specjalistą po prostu się opłaca. Współczesny europejczyk, to człowiek wszechstronnie wykształcony, kreatywny, mobilny zawodowo.

 

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, jak żadna inna uczelnia, stara się żywo reagować na aktualne potrzeby rynku lokalnego oraz wydarzenia ogólnokrajowe a nawet wyprzedzać je, oferując szeroki wachlarz studiów podyplomowych dla wszystkich zainteresowanych, prężnych, aktywnie kreujących własne życie i przyszłość.

 

Nasi absolwenci jednoznacznie wysoko ocenili poziom nauczania oraz miłą i sympatyczną atmosferę panująca na Uczelni. Przede wszystkim studia prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów, doświadczonych wykładowców wyższych uczelni, pracowników naukowych oraz wybitnych praktyków życia gospodarczego. Wysoki poziom merytoryczny studiów gwarantuje z kolei w pełni profesjonalne przygotowanie słuchaczy do wybranego zawodu, daje głęboką specjalistyczną wiedzę oraz umiejętność praktycznego jej wykorzystania.

Anna Dudek

zobacz galerię: wspaniały początek roku!