3 lutego 2011 r. w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu odbył się wieczór autorski, w którym wzięli udział młodzi, radomscy twórcy: Edyta Sieradz, Adrian Szary i Jacek Klimek. Spotkanie uświetniła obecność Pani Rektor dr Marii Pierzchalskiej. Wśród gości pojawiła się grupa młodzieży z radomskich szkół średnich, wykładowcy akademiccy, zaproszeni goście, entuzjaści literatury.

Prezentacja twórczości połączona została z żywą dyskusją o roli literatury we współczesnym świecie. Pretekstem do ożywionej dyskusji stało się retoryczne pytanie postawione na początku spotkania: Czy poezja jest dziś ludziom do czegoś potrzebna?

Na pytania dotyczące warsztatu literackiego i sensu poezji odpowiadali twórcy, posiłkując się przykładami zaczerpniętymi z własnych twórczych doświadczeń. Wieczór literacki zapoczątkuje cykl spotkań poświęconych szeroko pojętej literaturze, kulturze i sztuce. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tą formułą spotkań o kontakt z organizatorem.