W dniu 21 września 2013 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów naszym absolwentom przez Rektora oraz Dziekanów poszczególnych kierunków. Wszystkim naszym wspaniałym absolwentom gratulujemy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz dążeniu do osiągania założonych celów. Życzymy samych sukcesów w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej. Ufamy, że nasi absolwenci będą dobrze przygotowani do pracy w wybranych zawodach!