Studenci przygotowujący się do podjęcia pracy w firmach inwestujących w Radomiu będą otrzymywać stypendia stażowe fundowane przez miasto. Uchwałę w tej sprawie przyjęli radomscy radni.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską regulaminem, pomoc materialna będzie przyznawana studentom ostatniego roku studiów, którzy odbywają staż w firmie przygotowującej lub realizującej nową inwestycję na terenie Radomia. Jednocześnie w wyniku tej inwestycji musi zostać utworzonych co najmniej 5 nowych miejsc pracy w okresie jednego roku. – Naszym celem jest mobilizowanie studentów do stałego rozwoju oraz przygotowanie  ich  do wejścia na rynek pracy. Jednocześnie jest to wsparcie dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i karta przetargowa w rozmowach 
z inwestorami – mówi wiceprezydent Rafał Rajkowski.

O stypendium będą mogli się ubiegać studenci, którzy w ostatnim w roku akademickim, uzyskali średnią ocen nie niższą niż 3,75 z egzaminów. Stypendia będą przyznawane na 3 lub 6 miesięcy, a ich wysokość będzie wynosiła do 1500 złotych.

Źródło