13.02.2013r. w ramach Akademii Geniusza,  na naszej uczelni odbyły się już po raz kolejny zajęcia akademickie, w których z niebywałą ochotą uczestniczyli młodzi studenci – uzniowie gimnazjum nr 2 ze Skarżyska Kamiennej, pod fachową opieką Pani dr Katarzyny Pawłowskiej oraz grona pedagogicznego.

Tematem wykładu była „Resocjalizacja”, o której z ogromną pasją opowiadał nasz gość: Kierownik działu penitencjarnego aresztu śledczego w Radomiu, Pan major Krzysztof Śmigiel.

Resocjalizacja jest  terminem wywodzącym się z łaciny. Re + socjalis = społeczny, oznacza ”ogół działań wychowawczych, terapeutycznych, psychokorekcyjnych, mających na celu powtórne przystosowanie jednostki z objawami niedostosowania, zaburzeń zachowania, wyłączonej na jakiś czas z życia społecznego np. pobytu w więzieniu czy też zakładzie poprawczym do prawidłowego funkcjonowania w otaczającej go rzeczywistości, na podstawie powszechnie obowiązujących i społecznie aprobowanych norm, zasad, praw i obowiązków”. W zakładzie karnym, w ramach resocjalizacji stosowane są nagrody oraz kary dyscyplinarne jak również współdziałania ze społeczeństwem w organizowaniu koncertów i  zajęć kulturalno-oświatowych.

Drugą częścią spotkania były ćwiczenia, które poprowadzili nasi studenci studiów magisterskich na kierunku „Zdrowie Publiczne”. Młodzież gimnazjalna poznała techniki dyscypliny sportowej o nazwie: Kick-boxing. Przesłaniem owych zajęć nie była oczywiście zachęta do typowej agresji, ponieważ jak wiadomo sama  sztuka walki polega właśnie na kopnięciach i ciosach pięścią, ale poznanie kilku chwytów w celach samoobrony zwłaszcza dla młodych dziewcząt. Pozwolą one skutecznie bronić się w sytuacji zagrożenia, dodać pewności siebie oraz uświadomić siłę i odwagę.