W dniu 20 czerwca 2013 r. Rektor Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej dr Maria Pierzchalska oraz Komendant Miejskiej Policji w Radomiu insp. Karol Szwalbe zawarli porozumienie w zakresie przeprowadzania badań wśród członków lokalnej społeczności oraz skuteczności pracy Policji na terenie miasta Radomia. Współpraca ta w szczególności polegać będzie na przeprowadzeniu przez EUST badań ankietowych dotyczących bezpieczeństwa oraz poczucia zagrożenia wśród mieszkańców oraz pracy radomskiej Policji; wspólnym opracowywaniu zakresu tematycznego poszczególnych badań oraz wsparciu pracowników EUST przez policjantów KMP w Radomiu poprzez czynny udział w przeprowadzaniu badań.  Życzymy owocnej współpracy!