W dniach 24-25 września 2011 roku Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Waleologicznym była organizatorem 2-dniowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu pt. „Zdrowie jednostki i społeczeństwa: stan, metody oceny i strategie zdrowotne”. Patronat honorowy nad konferencją objęła Minister Zdrowia Ewa Kopacz, a patronat medialny sprawowało radomskie „Echo Dnia”.

Celem konferencji było pogłębienie wiedzy o stanie zdrowia jednostki i społeczeństwa, metodach oceny zdrowia oraz współczesnych strategiach zdrowotnych. W komitecie programowym konferencji zasiedli wybitni naukowcy 
z Polski, Szwecji, Austrii, USA, Egiptu, Ukrainy oraz Rosji.

W sesjach plenarnych i sekcyjnych odbyły się dyskusje wokół istoty czynników kształtujących zdrowie, metod oceny zdrowia, stanu zdrowia społeczeństwa oraz uzasadnienia teoretycznych strategii zdrowotnych. Obrady naukowe uroczyście otworzyła Rektor dr Maria Pierzchalska oraz przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji prof. dr hab. n. med. Igor Murawow.

W pierwszym dniu konferencji obrady odbywały się w XVIII-wiecznym dworku szlacheckim z Brzeziec zlokalizowanym w Muzeum Wsi Radomskiej. W drugim dniu tj. 25 września uczestnicy konferencji dyskutowali nad problematyką zdrowotną 
w siedzibie Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.

Wśród gości przybyłych na konferencję naukową byli: Viceprezydent Miasta Radomia Ryszard Fałek, Bożenna Pacholczak – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Łuczycki – radny Sejmiku Mazowieckiego, Elwira Skoczek – dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, Witold Barwicki – zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, Jerzy Telak – prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Grażyna Wilk – dyrektor biura poselskiego Europoseł Jolanty Hibner.

Najważniejszymi osobami na konferencji byli oczywiście jej prelegenci. Nad problemami zdrowia dyskutowali wybitni naukowcy z Polski i zagranicy, w tym m.in. prof. dr hab. Ełła Bulicz, prof. dr. hab. Igor Murawow, prof. dr hab. Weronika Wrona-Wolny, prof. dr hab. Uldis Gravitis, prof. dr hab. Arvils Lielvards (obydwaj z Łotwy), prof. dr hab. Dariusz Mucha, prof. dr hab. Andrzej Malinowski, dr Paweł Goryński, dr Robert Kasprzyk, dr Renata Janiszewska, dr Alina Jagiełłowicz, dr Stanisław Tuzinek, dr Andrzej Krzyszkowski.

Prelegenci oraz zaproszeni goście otrzymali najnowszy egzemplarz rocznika naukowego „Zdrowie i Społeczeństwo” wydawanego przez Wydział Nauk o Zdrowiu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Waleologicznym.