„Zarządzanie należnościami w podmiotach sektora MSP w dobie kryzysu gospodarczego” było tematem kolejnej konferencji naukowej organizowanej w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej. Celem Konferencji była chęć stworzenia przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli i praktyków życia gospodarczego z przedstawicielami środowiska naukowego zajmujących się problematyką finansowania, jak i zarządzania MSP. 

Zakres tematyczny konferencji obejmował następujące zagadnienia:

  1. Znaczenie MSP we współczesnej gospodarce
  2. Etyka w biznesie
  3. Zabezpieczenie należności na wypadek niewypłacalności kontrahentów
  4. Ubezpieczenia sposobem na minimalizację ryzyka utraty należności
  5. Instrumenty wpływające na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw

Patronat nad konferencją sprawowały portale "Księgowi Przyszłości" oraz "Giełda Inwestora".