9 maja 2013 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu w EUST odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Akademia Zdrowia”. Tym razem tematyka spotkania dotyczyła testu obciążeń organizmu metodą dr Volla oraz mikroskopowego badania żywej kropli krwi. Wykład odbył się dzięki uprzejmości Centrum Diagnostyki Zdrowia, które wykonywało po wykładzie w siedzibie uczelni badania obciążeń organizmu. Akademia Zdrowia to cykl wykładów i warsztatów w zakresie treści i metod edukacji zdrowotnej skierowanej do szerokiego grona odbiorców: pedagogów, edukatorów zdrowia, ekspertów oraz wszystkich osób, dla których ważna jest świadomość własnego zdrowia. Celem powołania „Akademii Zdrowia” jest stworzenie płaszczyzny do wymiany myśli naukowej, poglądów oraz praktycznych zagadnień na temat ogólnie pojętego zdrowia i zdrowego stylu życia.