Na naszej uczelni gościliśmy dwóch wykładowców z tureckiej uczelni partnerskiej Bayburt University: Mustafa Kesen oraz Hakan Pabuccu (Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration), którzy podczas wizyty poprowadzili wykłady w języku angielskim na temat: „Management functions”. Wykładowcy przyjechali do EUST w ramach programu Erasmus, w którym nasza uczelnia uczestniczy od 2010 r., i który umożliwia wymianę zagraniczną studentów oraz kadry. To kolejna w tym roku wizyta zagranicznych wykładowców w EUST. Gościliśmy już wykładowców z Turcji, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy.