REKTOR I SENAT EUROPEJSKIEJ UCZELNI SPOŁECZNO-TECHNICZNEJ W RADOMIU

mają zaszczyt zaprosić na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016

Uroczystość odbędzie się 10 października (sobota) o godz. 11.00 w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu ul. Wodna 13/21, aula 213.

Program uroczystości

  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości przez Jej Magnificencję Rektora EUST dr Marię Pierzchalską
  • Przemówienie studenta EUST
  • Wręczenie najlepszym studentom Rektorskich Dyplomów Uznania
  • Wystąpienia gości
  • Uroczysty akt immatrykulacji
  • Gaudeamus igitur
  • Wykład inauguracyjny: „Polityka emigracyjna Unii Europejskiej” - Julia Pitera, Poseł do Parlamentu Europejskiego
  • Gaude Mater Polonia