W dniu 5 X uroczystą Inauguracją Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu rozpoczęła kolejny rok akademicki. Wykład inauguracyjny nt. „Koleje dużych prędkości” wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Surowiecki.

Głównym punktem inauguracji był akt immatrykulacji studentów I roku. Dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili swoją obecnością ten uroczysty dzień. Studentom i pracownikom życzymy zdrowia, siły i wytrwałości w przecieraniu ścieżek wiedzy oraz wielu osiągnięć na polu naukowym i satysfakcji z nich