Studenci Studium Podyplomowego „Budownictwo ogólne”, jedynego w Polsce, prowadzonego przez Europejską Uczelnię Społeczno-Techniczną w Radomiu, w dniu 07.05.2011 r. w ramach powyższych studiów przystąpili do Egzaminu Państwowego 
Grupa 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (dz.U. Nr 89 poz. 823).

Komisja Państwowa, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, sprawdziła kwalifikacje na stanowisku EKSPLOATACJA – GRUPA 3, co po otrzymaniu przez studentów świadectw, będzie ich upoważniać do eksploatacji instalacji gazowych wg rodzaju i zakresu wnioskowanych uprawnień, w okresie 5 lat.

W skali kraju jest to ewenement, by w uczelni uzyskiwać takie uprawnienia.

W następnym semestrze, po odbyciu wielogodzinnego kursu (w ramach Studiów Podyplomowych „Budownictwo ogólne”) studenci przystąpią do kolejnego egzaminu państwowego na inną grupę. Przewidziany jest też, po odbyciu praktyk, Egzamin państwowy na Uprawnienia Budowlane.

Warto studiować w Wyższej Szkole Nauk Społecznych

i Technicznych w Radomiu!!!