24 kwietnia 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu uczniów. Europejską Uczelnię Społeczno -Techniczną reprezentowali na niej mgr Tomasz Pysiak oraz mgr Kamil Kornacki.

Wśród zaproszonych gości byli także: Marzena Stasiło – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Iłży, podinsp. Robert Galas – Komendant Komisariatu Policji w Iłży, Agnieszka Piaseczna – nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, Ewa Januszewska – pedagog szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach, Kinga Wójcik – pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży, Agata Łęcka i Agata Ruśkowska – uczennice. Ponadto obecna była przedstawicielka Kuratorium Oświaty – dyrektor Dorota Sokołowska. Debatę poprowadziła dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Pani Agnieszka Kopeć-Fila.

Zaproszeni eksperci poruszali m.in. tematy związane z cyberprzemocą, przemocą oraz agresją słowną w szkole i poza szkołą, mobbingiem, zagrożeniami płynącymi z korzystania z Internetu, czy też bezpieczeństwem w ujęciu psychologicznym. Zwrócono również uwagę na fakt, iż kwestie bezpieczeństwa uczniów są ściśle związane z rozpadem więzi społecznych. Głos zabrali także liczni przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów.