21.05.2014r. odwiedzili nas uczniowie oraz wychowawcy klas trzecich PSP 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu. Motyw spotkania to kontinuum zajęć w ramach Akademii Bezpiecznego Geniusza, przy współpracy EUST, Komendy Miejskiej Policji oraz Prezydenta Miasta Radomia.

Punktem startowym była superprodukcja zrealizowana przez wykładowcę Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej

Pana mgr Tomasza Pysiaka, dotycząca profilaktyki bezpieczeństwa. Po emisji trzecioklasiści interesująco odpowiadali na pytania związane z filmem. Funkcjonariusze Radomskiej Policji przypomnieli ważne numery alarmowe , niezbędne w sytuacjach zagrożenia i ryzyka. Niezwykle ciekawy wykład – ćwiczenia z zakresu chemii i fizyki poprowadziła Pani Dziekan Nauk o Zdrowiu dr Beata Trzpil-Zwierzyk. Dzieci z zachwytem podziwiały nowinki techniczne związane z doświadczeniami, które z całą pewnością zaowocują w kolejnych latach ich dalszej edukacji. Każdy z osobna mógł obserwować własne linie papilarne z fachową pomocą techników kryminalistyki i ich branżowego sprzętu.

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie dyplomów i odznak z logiem projektu jak również wspólne zdjęcie.

Dziękujemy wszystkim i serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia już w czerwcu