Jej Magnificencja Rektor EUST
dr Maria Pierzchalska

 

Dr Maria Pierzchalska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1991 uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Od 1977 roku była pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu, a w roku 1991 została jego dyrektorem. Od roku 1995 pełniła funkcje rektora radomskich uczelni. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ubezpieczeń i polityki społecznej, organizatorką i współorganizatorką licznych konferencji naukowych, założycielką Fundacji Otwartych Serc w Radomiu, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ubezpieczenia Społecznego w Radomiu.

Wykaz Publikacji

 1. Wiek emerytalny a wykluczenie społeczne, [w:] wsparcie społeczne. Między teorią, a praktyką, red. M. Gagacka i A. Gołębiowski, PTPS i Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Radom 2012.
 2. Potrzeby zdrowotne mieszkańców Radomia, [w:] Bалeoлгiчнa ocвiтa в нaвчaльнйx заклaдax укрaїнй: стан, нaпрямкй й перспективи розвитку, Вunycк 18, Kipoвoгpa д 2012
 3. Społeczne i kulturowe uwarunkowania wieku emerytalnego, [w:] Wiek emerytalny, PSUS, Kazimierz Dolny 2012.
 4. Potrzeby zdrowotne mieszkańców Radomia na podstawie badań ankietowych, [w:] Zdrowie i Społeczeństwo, t.2/2012, WSNSIT, Radom 2012.
 5. Wpływ reformy emerytalnej na warunki bytowe osób starszych w Polsce, [w:] Studium Vilnense A, vol.10, Proceedings of the XVI International Conference on „The Science and Quality of life”, Vilnius 2013.
 6. Niewystarczalność funduszu ubezpieczeń społecznych a budżet państwa, [w:] ubezpieczenia społeczne i kapitałowe w systemie finansowym państwa, red. M.Wypych „Przedsiębiorczość i zarządzanie , t.V, z.9 ,SAN, Łódź, W-wa 2014,s.79-91.
 7. Zreformowany system emerytalny jako element innowacyjności w polityce społecznej s. 59-73, [w:] „Innowacje w polityce społecznej XXI wieku, przedsiębiorczość, zmiana rozwój, polityka socjalna, red. E. Trafiałek, Śląsk, Katowice 2014.
 8. Niewystarczalność funduszu ubezpieczeń społecznych a budżet państwa, w: Ubezpieczenie społeczne i kapitałowe w systemie finansowym państwa (red.) M. Wypych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie t. XV, Zeszyt 9, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, Warszawa 2014.
 9. Praktyczne poszukiwanie innowacyjnego modelu w zakresie trójsektorowej współpracy w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej (współautor A. Piszczek) , [w:] Bezpieczeństwo socjalne – bezpieczeństwo socjalne , Gospodarka. Rynek. Społeczeństwo. Innowacyjność (red. M. Molendowska i T. Jarocki), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2015,
 10. Emerytury mieszkańców Radomia w latach 1987-2012, [w:] Analizy i Opracowania, Zeszyty Naukowe EUST , Z. nr 2/2015.

Recenzja

 1. Równościowe zasady zarządzania przedsiębiorstwem – wyniki z badania ”Mazowiecka firma równych szans” W.J. Jabłoński,, ZPWiM, Warszawa 2012.
   

Więcej