Dziekan Wydziału o Zdrowiu
dr Iwona Pałgan
 

Dziekan Wydziału o Zdrowiu

dr Iwona Pałgan

Dr Iwona Pałgan – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskała w styczniu 2005 r. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Autorka kilkunastu publikacji naukowych. Obecnie Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.

Publikacje

 1. National qualifications framework – the modification of the qualifications system in Poland [w:] Pedagogika porównawcza w warunkach międzynarodowej współpracy i europejskiej integracji, Brześć 2011
 2. Problematyka wychowawcza w twórczości pisarskiej nauczycieli radomskich szkół średnich w latach 1918-1939, Radom 2011
 3. Problemy opiekuńczo-wychowawcze w30.    Rodzina miejscem wychowania dziecka zdolnego strategiach rozwiązywania problemów społecznych w subregionie radomskim, Strategie rozwiązywania problemów społecznych w subregionie radomskim. Biuletyn informacyjny, red. K. Głabicka, Radom 2011
 4. Infrastruktura oświatowa a wychowanie „Analizy i Opracowania” 2012, nr 1
 5. Dziecko studentem aspekt lokalny i globalny, Biuletyn informacyjny. Wiadomości społeczne, red. M. Gagacka, Radom 2012
 6. Rodzina miejscem wychowania dziecka zdolnego
 7. Wybrane formy wsparcia społecznego wobec rodziny i dziecka, [w:] Wsparcie społeczne miedzy teorią a praktyką. Wybrane problemy, red. M. Gagacka, A. Gołębiowski, Warszawa 2012
 8. W poszukiwaniu zwyczajów, obyczajów i tradycji, The science and quality of life, Vilnius 2012
 9. Gry i zabawy jako forma przekazu wartości wychowawczych, Virginibus puerisque, red. E. Kula, M. Pękowska, Kielce 2012
 10. Rodzina w opinii studentów, The science and qualituy of life, red. Romuald Brazis,Vilnius 2013

W druku

 1. Cieszyn- zagrożenia dzieciństwa
 2. Nauczyciel – edukator i wychowawca, czy tylko edukator – Ryki

Udział w konferencjach i sympozjach

 1. Udział w konferencji Lokalne sieci wsparcia, Politechnika Radomska 27 IV 2010 r, referat” Szkolne sieci wsparcia
 2. Udział w konferencji w dniu 4 grudnia 2010 r. nt. Zdrowie dobrem społecznym
 3. Udział w konferencji National qualifications framework – the modification of the qualifications system in Poland, Brześć 2011z referatem Pedagogika porównawcza w warunkach międzynarodowej współpracy i europejskiej integracji
 4. Udział w XV Konferencji „Nauka a jakość życia” w Wilnie
  30 czerwca – 3 lipca 2011 r. referatem W poszukiwaniu zwyczajów, obyczajów i tradycji
 5. Udział w konferencji „Być wege, być eko – moda czy droga do zdrowia?”. Konferencja odbyła się w dniu 11 maja 2011
 6. 22 października 2011 udział i organizator Międzynarodowego seminarium naukowo-metodycznym poświęcone problemom edukacji uczniów zdolnych, z referatem: Rodzina miejscem wychowania dziecka zdolnego
 7. Udział w konferencji 3-5 listopada 2011 w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Doświadczenie historyczne, stan oraz perspektywy kształcenia kadry do pracy z różnymi grupami społecznymi”.na Ukrainie
 8. Udział w i organizator konferencji „Oświata w aspekcie administracyjnym, finansowym i pedagogicznym ” w dniu 10 grudnia 2011 r. z artykułem Rodzina miejscem wychowania dziecka zdolnego
 9. Udział w konferencji współczesna polityka społeczna, Warszawa 6-8 IV 2011
 10. Udział w konferencji Polityka społeczna, 25-27.09 w Jedlni k. Radomia