Dziekan Wydziału Nauk Technicznych
dr inż. Irena Bobulska-Cholewicka