Prorektor d/s dydaktycznych i studenckich
dr Beata Trzpil-Zwierzyk

Dr Beata Trzpil–Zwierzyk – absolwentka biologii w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk biologicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Autorka kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. W Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej pełni funkcję Prorektora d/s dydaktycznych i studenckich.

Wykaz Publikacji

  1. Trzpil-Zwierzyk B. Deskryptory generyczne w naukach przyrodniczych, [w]: Pedagogika porównawcza w warunkach międzynarodowej współpracy i europejskiej integracji, Brześć 2011
  2. Pałgan I., Trzpil-Zwierzyk B. Wybrane formy wsparcia społecznego wobec rodziny i dziecka, [w:] Wsparcie społeczne miedzy teorią a praktyką. Wybrane problemy, red. M. Gagacka, A. Gołębiowski, Warszawa. 2012
  3. Trzpil-Zwierzyk B. Gatunki chronione, górskie i reliktowe w bioflorze miasta Siedlec. The science and quality of life, Studium Vilense vol. 9, Vilnius. 2012
  4. Trzpil-Zwierzyk B., Pałgan I. Dziecko studentem aspekt lokalny i globalny, Biuletyn informacyjny. Wiadomości społeczne, red. M. Gagacka, Radom. 2012.

W druku:

  1. Mszaki Siedlec w warunkach ekologicznych miasta
  2. Gatunki chronione, górskie i reliktowe w bioflorze miasta Siedlec