List motywacyjny dzielimy na cztery części: wstępu, umotywowania swojej kandydatury, zakończenia i formy grzecznościowej z podpisem.

Istotną rzeczą jest poprawne zaadresowanie naszego listu. Informacje dotyczące firmy, do której aplikujecie możemy zdobyć w dwojaki sposób: poprzez internet oraz dzwoniąc do firmy, aby dowiedzieć się kto jest odpowiedzialny za rekrutację i do niej skierować nasz list. Zmniejszycie wówczas ryzyko zagubienia Waszych dokumentów.

Jak powinien wyglądać wstęp? Najlepiej, aby był zrozumiały i prosty. Podajecie informację skąd dowiedzieliście się o ofercie np. ogłoszenie w internecie bądź prasie.

Gdy umotywowujecie swoją kandydaturę powinniście rozpoznać oczekiwania pracodawcy, które z nich potraficie spełnić, jeżeli pracodawca zaznaczył dodatkowe atuty, wymieńcie te które posiadacie, a które będą przydatne w pracy. Opiszcie swoje dobre cechy, bądźcie konkretni i przekonywający.

Kończąc Wasz list motywacyjny stosujcie zawsze formę grzecznościową oraz podpisujcie się własnoręcznie.

Przykładowy list motywacyjny