UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy EUST im. Sł. Bożego Roberta Schumana został powołany do istnienia w celu aktywizacji seniorów oraz umożliwienia im poszerzania swojej wiedzy.

W ramach działalności dydaktycznej organizujemy wykłady o tematyce humanistycznej, społecznej, przyrodniczej, medycznej i technicznej. Naszymi prelegentami są wykładowcy polskich uczelni, instytucji naukowo-kulturalnych oraz specjaliści w danej branży.

Swoimi działaniami UTW popularyzuje wiedzę akademicką wśród seniorów. Uczestnictwo w UTW zaspokaja potrzeby poznawcze osób starszych, daje poczucie przynależności do grupy, wpływa na dbałość o wygląd zewnętrzny, podnosi poziom wiedzy, sprzyja rozwojowi osobistemu, pobudza nowe zainteresowania, podnosi samoocenę i poczucie własnej wartości.
Nauka w starszym wieku jest formą aktywności, sprzyja ćwiczeniu umysłu i pamięci. Nie jest to obowiązek, a przyjemność i rodzaj przygody.

Dzięki UTW seniorzy mogą odkryć nowa jakość życia. Starość nie musi kojarzyć się ze smutkiem i samotnością. Uniwersytet to miejsce gdzie osoba starsza może nawiązać nowe znajomości, a nawet przyjaźnie.

 

Plan wykładów UTW na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022:

27.10.2021 r., godz. 14.00

Inauguracja Uniwersytetu III Wieku połączona z wykładem

dr Elżbiety Olejnik – Sprawny układ krwionośny przez całe życie

 

15.11.2021 r., godz. 14.00

dr Krzysztof Księski – Bezpieczny senior – poradnik prawny dla seniora

 

29.11.2021 r., godz. 14.00

mgr Lidia Krzyżyk – Chrząstek – Zdrowe stawy i kości- jak o nie dbać

 

06.12.2021 r., godz. 14.00

mgr Tomasz Pysiak – Terroryzm we współczesnym świecie

 

10.01.2022 r., godz. 14.00

mgr Marta Grylak – Dogoterapia w leczeniu dzieci autystycznych

 

24.01.2022r., godz. 14.00

dr Iwona Pałgan – Konsumpcjonizm w wychowaniu

Zapraszamy seniorów, którzy chcą poszerzyć wiedzę, rozwinąć swoje zainteresowania, nawiązać nowe przyjaźnie, wyjść z domu i aktywnie spędzić czas.

Osoby chcące dołączyć do słuchaczy naszego Uniwersytetu, powinny złożyć Deklarację oraz Informację o przetwarzaniu danych osobowych i złożyć ją w pokoju 206b w siedzibie Uczelni przy ul. Wodnej 13/21 w Radomiu.

 

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

Mgr Iwona Piotrowska – i.piotrowska@eust.pl, (48) 344 00 55 w. 43

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2021
Skip to content