Rozliczenie ankiet dotyczących zadowolenia studentów

Ankiety przeprowadzono w dniach 04-06 luty 2011 roku.
Ankietę wypełniły 73 osoby kierunku: „Finanse i Rachunkowość”
W ankiecie zadano pytania i udzielono niżej podanych odpowiedzi:
1. Czy jesteś zadowolony/-a z wyboru kierunku studiów?
tak - 54 osoby
raczej tak   - 17 osób
raczej nie   - 2 osoby
nie - 0 osób
2. Czy myślałeś/-aś kiedyś o zmianie kierunku studiów lub dokonałeś/-aś takiej zmiany?
nie  - 59 osób
tak, zmieniłem/-am - 5 osób
tak, myślałem/-am o tym  - 9 osób
3. Czy uważasz, że wiedza zdobyta na studiach przyda Ci się w pracy zawodowej?
tak - 37 osób
raczej tak - 30 osób
raczej nie - 6 osób
nie - 0 osób
4. W jakim stopniu Twoje studia pomogą Ci w starcie w życie zawodowe?
(Czy łatwo będzie znaleźć pracę po ich ukończeniu?)
w dużym - 35 osób
w małym - 12 osób
zaszkodzą - 0 osób
nie wiem - 26 osób
5. Czy jesteś zadowolony z nauki w EUST?
tak - 67 osób
nie - 0 osób
nie wiem -  1 osoba
średnio - 5 osób
6. Jak oceniasz wiedzę kadry dydaktycznej Uczelni?
wysoko  - 61 osób
średnio - 12 osób
nisko - 0 osób