Arkusz ocen

Sylabus – wzór

Sylabus do wypełnienia

Formularz testu

Management – first cycle

Pedagogics – first cycle

Public Health – first cycle

Public Health – second cycle

Raporty z badania z jakości kształcenia

Rozliczenie ankiet absolwenta

Ankiety przeprowadzono w dniach 04-06 luty 2011 roku.

Ankietę wypełniło 10 osób kierunku: „Finanse i Rachunkowość”

W ankiecie zadano pytania:

1. W jakim stopniu spełniły się Twoje oczekiwania związane z obranym kierunkiem kształcenia?

2. Czy program studiów Twoim zdaniem był odpowiednio skonstruowany?

3. Jak oceniasz przepływ informacji dla studentów w uczelni?

4. Jak oceniasz postawę i stosunek nauczycieli akademickich do studentów?

5. Jak oceniasz obsługę studentów w dziekanacie?

6. Jak oceniasz stopień opieki ze strony promotora pracy dyplomowej?

7. W jakim stopniu czas przewidziany w programie studiów na realizacje pracy dyplomowej był wystarczający?

8. Czy liczba godzin zajęć praktycznych w czasie studiów była wystarczająca?

9. Czy liczba godzin praktyk w czasie studiów była wystarczająca?

10. Jak oceniasz uczelniane zasoby biblioteczne z Twojej dziedziny?

11. Jak oceniasz bazę materialną i warunki socjalno-bytowe w czasie studiów?

12. Jak oceniasz warunki stworzone w uczelni dla rozwoju kulturalnego, sportowego i intelektualnego?

Warianty odpowiedzi:

5- bardzo dobrze

4- dobrze

3- dostatecznie

2- niewystarczająco

1- niedostatecznie

WYNIKI ANKIETY:

odp.
LP
12345
1  154
2   73
3  145
4   55
5   37
6   19
7  136
8  127
9  127
10 1243
11  153
12  136