Rekrutacja trwa do 31 października 2021r.
Konta do platformy edukacyjnej wysyłane są na bieżąco, prosimy sprawdzać również w spamie! po konto zgłoszenia na it@eust.pl
W dniu zajęć online 16-17.10.2021r. w sprawach technicznych platformy dyżur pełni informatyk w godz. 8.00-18.00 pod nr. kom. 696 086 465
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 EUST i PUNCS
Otwarcie oddziałów radomskiego, rzeszowskiego i berlińskiego Instytutu Myśli Schumana
I Radomskie Dni Europy

Stypendia

Szanowni Studenci

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w REGULAMINIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
oraz w wnioskach dotyczących stypendiów w roku akademickim 2021/2022 termin składania wniosków ulegnie zmianie i będzie przesunięty:

od 15.10.2021 do 30.10.2021.

Wnioski proszę pobierać ze strony nie wcześniej niż w w/w terminie.

 

Pliki do pobrania: (aktywne od 15.10.2021)

 1. Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów
 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 3. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
 4. Wniosek o przyznanie zapomogi
 5. Wniosek o przyznanie specjalnego stypendium dla osób niepełnosprawnych
 6. Oświadczenie do działalności gospodarczej
 7. Oświadczenie o nieprowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
 8. Oświadczenie o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 9. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 10. Oświadczenie studenta/członków rodziny studenta
 11. Oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa lub dzieci studenta do szkoły

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2021
Skip to content