Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

STUDIUJ PRAWO W WARSZAWIE LUB RADOMIU I UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH!

Chcesz poznać wpływ jaki wywarła historia państwa i prawa na współczesne rozwiązania prawne ucząc się od prof. Bogusława Kopki – wybitnego znawcy problematyki?👉
Chcesz nauczyć się stosowania regulacji prawnych w praktyce? 👉⚖️
Masz już wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub innego kierunku pokrewnego? 👉 Skorzystaj z oferty specjalnej – PRAWO DLA LICENCJATÓW I MAGISTRÓW!📚

Przyjdź na studia prawnicze do Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej i ucz się od autorytetów w swoich dziedzinach, takich właśnie jak prof. Bogusław Kopka! 📚

Pan dr hab. Bogusław Kopka jest historykiem specjalizującym się w zakresie historii państwa, administracji i prawa. Pan Profesor jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej a później Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Naukowo zajmuje się problematyką historyczno-prawną obejmującą m. in. zagadnienia organizacji i podstaw funkcjonowania obozów pracy w stalinowskim systemie więziennictwa PRL (1944-1950). W 2007 r. otrzymał nagrodę KLIO za książkę pt. „Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa”. Poza tym jest stałym korespondentem Polsat News i TVP Info.

Dodajmy, że Pan prof. Bogusław Kopka będzie począwszy od nowego roku akademickiego prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotów historyczno-prawnych z naszymi studentami przyjętymi na studia prawnicze!

Uczelnia uruchomi studia na kierunku PRAWO na Wydziale Nauk Prawnych począwszy od października 2019 r. zarówno w siedzibie głównej Uczelni w Radomiu, jak i w swej filii w Warszawie!

Olbrzymia wiedza, jak i wieloletnie doświadczenie zawodowe takich osób jak Pan Profesor są gwarantem uzyskania wykształcenia cenionego później na rynku pracy!

Informacji nt. kierunku PRAWO udziela:

Dziekan Wydziału Nauk Prawnych EUST
dr n. prawn. Sebastian Stankiewicz
e-mail: s.stankiewicz@eust.pl
tel. 577-354-600

Zajrzyj koniecznie na strony internetowe:
www.eust.pl
www.eust.pl/prawo
www.warszawa.eust.pl
www.warszawa.eust.pl/prawo

REKRUTACJA WYSTARTOWAŁA 1 KWIETNIA 2019 r.! 
Konkurencyjne czesne!👉

Serdecznie zapraszamy do podjęcia w EUST od 1 października 2019 r. jednolitych studiów magisterskich na kierunku PRAWO !

#studia #prawostudia #studiapraworadom #studiaprawozaoczne#studiazaoczne #studiaprawowarszawa #studiaradom #studiawarszawa
#historiapanstwa #historiaprawa #uczsieodnajlepszych #profboguslawkopka#boguslawkopka

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content