Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Studia inżynierskie

Budownictwo

Celem kształcenia na kierunku Budownictwo jest sprostanie obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu na inżynierów budownictwa, odpowiednio przygotowanych do wykonywania zawodu w różnych i często zmieniających się warunkach.

W ramach studiów na kierunku Budownictwo kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Budownictwo ogólne
– specjalność przeznaczona dla osób zainteresowanych pracą w branży budowlanej (wykonawstwo, nadzór, materiały budowlane) w jednostkach administracji związanych z budownictwem i architekturą oraz osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą w branży budowlanej.

Budownictwo drogowe
– specjalność przeznaczona dla osób zainteresowanych pracą na stanowiskach wymagających kwalifikacji
w zakresie drogownictwa, przedsiębiorstwach robót drogowych lub mostowych, wojewódzkich
i powiatowych zarządach dróg krajowych.

Budownictwo energooszczędne
– specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w kształtowaniu i użytkowaniu przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych z zakresu budownictwa i kierowania procesami ich wdrażania.

Kończąc studia inżynierskie na kierunku Budownictwo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu uzyskujesz:

tytuł inżyniera budownictwa o określonej specjalności;
możliwość kontynuacji studiów magisterskich (II stopnia) na uczelniach technicznych całego kraju ;
możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej nadawane przez Mazowiecką Izbę Inżynierów Budownictwa ;
szansę na wysokie zarobki i dobrą pracę! Największy popyt na rynku pracy jest na inżynierów z branży budowlanej i drogowej. Ministerstwo Nauki alarmuje, że w 2015 r. może ich zabraknąć nawet 46 tysięcy w polskim przemyśle.

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA JAKO PIERWSZA UCZELNIA W RADOMIU I REGIONIE UZYSKAŁA UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO!
STUDIUJ U DOŚWIADCZONYCH!
Absolwent I stopnia studiów kierunku Budownictwo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej
w Radomiu:

przyswoi sobie wiedzę z zakresu wykonawstwa obiektów budowlanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii;
opanuje umiejętności niezbędne przy realizacji procesu inwestycyjnego;
będzie potrafił posługiwać się dokumentacją oraz literaturą fachową;
będzie potrafił zaprojektować podstawowe elementy i obiekty budowlane;
będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent EUST będzie przygotowany do:

kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych;
współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych komunikacyjnych;
organizowania produkcji elementów budowlanych;
nadzoru wykonawstwa budowlanego ;
ustawicznego samokształcenia doskonalenia zawodowego, a także do pracy w: przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą.

Opłaty:
-studia niestacjonarne czesne już od 1500zł/ semestr.

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2018