W dniu dzisiejszym rozsyłane są konta na e-maile prywatne do nowej platformy online pod adresem: eust.eduportal.pl, prosimy o sprawdzanie poczty oraz folderu „Spam”.
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia zaoczne

Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna, realizując nowoczesny program Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, upowszechniając dobre praktyki „uczenia się przez całe życie” i prowadząc badania naukowe powiązane z kierunkami studiów przyczynia się do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, zgodnie ze standardami europejskimi. Ponadto realizując swoją działalność naukowo-dydaktyczną dąży do wychowania studentów zgodnie z zasadami wolności nauczania i wolności nauki w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, tolerancji oraz odpowiedzialności za dobro społeczne i państwowe.

Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu stawia sobie za cel nauczanie studentów zgodnie z duchem jednoczącej się Europy. Stawiamy więc bardzo duży nacisk na umiędzynarodowienie, oraz nowoczesne nauczanie. Praktyka jest u nas jednym z ważniejszych komponentów nauczania na naszej uczelni. Umożliwia to profesjonalna kadra oraz odpowiednio dostosowany program nauczania.

Mottem Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej jest: ”…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”. Posiadamy wiele kierunków studiów zaocznych. Nowoczesne kształcenia na kierunkach Zdrowie Publiczne, Budownictwo, Ekonomia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika Specjalna, oraz ponad 40 kierunków studiów podyplomowych. Naszym wyznacznikiem jest Zdrowie Publiczne zarówno studia licencjackie jak i studia magisterskie.

Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna jest jedną z niewielu uczelni w Polsce, kształcącej na Zdrowiu Publicznym magisterskim. Wyróżnia nas jakość. Nasza kadra prowadzi ważne badania z zakresu Zdrowia Publicznego, Budownictwa. Posiadamy przygotowane laboratoria do nauczania przedmiotów praktycznych na Zdrowiu Publicznym, Budownictwie. Zachęcamy do studiowania na naszych kierunkach: Zdrowie Publiczne, Ekonomia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika Specjalna, oraz ponad 40 kierunków studiów podyplomowych.

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content