Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Senat

 

Skład Senatu
Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej w Radomiu
1 października 2019 r. – 30 września 2023 r.

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
Członkowie Senatu
1. dr Maria Pierzchalska, prof. EUST Rektor
2. vacat Kanclerz
3. dr Iwona Pałgan Dziekan Wydziału Nauk

o Zdrowiu

4. dr Sebastian Stankiewicz Dziekan Wydziału Nauk Prawnych
5. dr inż. Wojciech Kozłowski p. o. Dziekana Wydziału Nauk Technicznych
6. dr hab. Vitalina Komirna, prof. EUST Prodziekan Wydziału Nauk Społeczno-Medycznych

w Warszawie

7. mgr Regina Kowalczyk Kwestor
8. mgr inż. Michał Pierzchalski Pełnomocnik Założyciela
9. prof. dr hab. Zygmunt Bosiakowski Przedstawiciel powołany przez Założyciela
10. prof. dr hab. Adam Kurzynowski Przedstawiciel nauczycieli akademickich
11. dr Krzysztof  Radecki Przedstawiciel nauczycieli akademickich
12. Iwona Piotrowska Pracownik niebędący nauczycielem akademickim
13. Izabela Staniszewska Przedstawiciel studentów
Osoby stanowiące głos doradczy
14. Joanna Staniak Kierownik ds. kadr i płac
15. mgr Tomasz Pysiak Kierownik biura karier i współpracy z zagranicą
16. mgr Magdalena Kurkiewicz-Bąk Kierownik Dziekanatu
17. mgr Oskar Bawor Zastępca kierownika Dziekanatu
18. mgr inż. Katarzyna Barska Przedstawiciel pracodawców

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content