Studia II stopnia magisterskie (2 – letnie)

Zdrowie Publiczne

 • Dietetyka i zdrowie
 • Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Specjalista terapii uzależnień
 • Przedstawiciel medyczny
 • Inspekcja sanitarno-epidemiologiczne
 • Elektoradiologia
   

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radpomiu prowadzi rekrutację na studia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na n/w kierunki:

 • Prawo
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Administracja
 • Zarządzanie

Decyzje Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego dotyczące pozwolenia na prowadzenie studiów na powyższych kierunkach znajdują się w zakładce Akty Założycielskie.

Wszelkich informacji na temat rekrutacji na studia udziela Dziekanat.

Wymagane dokumenty są do pobrania tutaj.