Studia I stopnia licencjackie (3 – letnie)

Bezpieczeństwo wewnętrzne 

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo informatyczne
 • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe

Grafika

 • Projektowanie stron WWW
 • Projektowanie gier komputerowych
 • Grafika reklamowa i użytkowa

Pedagogika Specjalna

 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika lecznicza
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju

Ratownictwo Medyczne

Zarządzanie

 • Administracja i zarządzanie
 • E-zarządzanie
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie kryzysowe

Zdrowie Publiczne

 • Body fitness i kosmetologia
 • Gastronomia i dietetyka
 • Odnowa biologiczna
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Ziołoznawstwo