Rekrutacja na studia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Rekrutacja na semestr jesienno – zimowy 2017/2018 możliwa jest tylko online – za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

  • Po wejściu na stronę IRK załóż konto (rejestracja).
  • W czasie rejestracji podasz swój adres email, który będzie Twoim loginem.
  • Na podany przez Ciebie adres email otrzymasz link aktywacyjny do systemu IRK.
  • Zaloguj się do systemu IRK.
  • Uzupełnij wymagane pola: dane osobowe – zdjęcie – wykształcenie – kierunek – deklaracje – wybór planu finansowania oraz w przypadku osób rekrutujących się na studia II stopnia – dyplom.
  • Z zakładki „wydruki” pobierz i wydrukuj podanie.
  • W zakładce opłaty dostępny będzie numer konta bankowego, na które należy przesłać opłatę wpisową (patrz promocje).
  • Zapoznaj się z treścią dokumentów dostępnych w zakładce „Ważne dokumenty”
  • Niezwłocznie po rekrutacji w systemie IRK przyjdź do Dziekanatu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu z kompletem dokumentów:
   • Podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej IRK)
   • oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
   • świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę)
   • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią
   • dowód osobisty wraz z kserokopią
   • 1 aktualne zdjęcie, takie jak zostało wgrane do systemu IRK (format 35x45mm – jak do dowodu osobistego)
   • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (patrz promocje)

   

  Jeśli chcesz skorzystać z promocji wpisowego dostarcz komplet dokumentów w terminie obowiązywania promocji.

  Przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji należy wnieść opłatę wpisową na konto uczelni:

  WSM w Warszawie, BRE BANK S.A. ODDZIAŁ KORPORACYJNY W WARSZAWIE

  nr 68 1140 1010 0000 5201 8300 1010

  UWAGA! Kandydaci zobowiązani są do osobistego składania dokumentów w Dziekanacie EUST!