Przed Wami kolejny numer naszego półrocznika. Jak i w zeszłych, publikujemy w nim najważniejsze i orginalne opracowania, zasługujące na szczególną uwagę artykuły. Pierwszy rozdział „Stany psychoemocjonalne a zdrowie” jest poświęcony wpływom psychiki i emocji na zdrowie i chorobowość. Oczywiście dobrze jest, że rozwój wiedzy medycznej powstaje na trwałej podstawie materialistycznej, a postęp naukowo-techniczny uzbraja system ochrony zdrowia nowymi metodami badań, opartymi na osiągnięciach fizyki, chemii i biologii. Jednak z wielkim żalem zauważa się oddalenie się świata duchowego, od człowieka. Właśnie od duchowości, psychiki i emocji, od atmosfery duchowej, panującej w społeczeństwie, często w decydującym stopniu zależą zdrowie i odporność organizmu człowieka i ludności.

CZYTAJ ON-LINE

Spis treści

Od redakcji ................................................................................................... 9
I. Stany psychoemocjonalne a zdrowie
1. Igor Gundarow, Nieinfekcyjny mechanizm epidemii zakaźnych ......................... 11
2. Alina Bernadetta Jagiełłowicz, Wpływ świadomości na zdrowie
społeczne ................................................................................................... 17
3. Larisa Bezukładowa, Wiktimne zachowanie osobowości i zdrowie
społeczeństwa.............................................................................................. 35
4. Tomasz Pysiak, Czy cudowne uzdrowienia to placebo? Stosunek
religia–placebo–medycyna niekonwencjonalna .................................................. 43
II. Metody oceny zdrowia ludności
1. Ełła Bulicz, Igor Murawow, Problem rozwoju przewlekłych
stanów patologicznych i chorób przewlekłych. Cz. V. Od pomiaru
do oceny i perspektyw .................................................................................. 49
2. Olga Berdnyk, Metodologiczne aspekty oceny zdrowia ludności
w badaniach higienicznych ............................................................................ 65
3. Igor Zaniewski, Ludmila Zaniewska. Skala do oceny poziomu
zdrowia somatycznego. Część II. Przybliżenia w oparciu o badania
paraboliczne................................................................................................. 79
III. Możliwości promocji zdrowia ludności
1. Nikolay Kaladze, Irina Karmazina, Yelena Meltseva, Rehabilitacja
systemu odpornościowego dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną
w trakcie badań i remisji w uzdrowisku .............................................................. 85
2. Urszula Pasiut, Dariusz Mucha, Teresa Mucha, Występowanie
wad postawy ciała u dzieci aktywnych fizycznie i u dzieci biernych
ruchowo w czasie wolnym od zajęć szkolnych ..................................................... 97

3. Aleksandr Parkhomenko, Jelena Melnichenko, Olga Mametova,
Mechanoterapia trakcji w rehabilitacji pacjentów ze skoliozą
idiopatyczną ................................................................................................. 109
4. Iwona Pałgan, Przemycić wychowanie zdrowotne na każdej lekcji ...................... 115
5. Anna Różycka, Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej w ramach reformy ochrony zdrowia ......................................... 123
Informacje dla autorów................................................................................... 129
Informacja o Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych
w Radomiu................................................................................................... 131
Informacja o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Waleologicznym ...........................132